Sanacija cest – Urejanje bankin – Loška dolina

Sanacija cest – urejanje bankin

V sodelovanju z JP Komunalo Cerknica d.o.o. poteka sanacija cest, urejamo cestne bankine na relaciji Nadlesk – Stari trg pri Ložu.

 

V okviru rednega vzdrževanja javne ceste se urejajo cestne bankine, da se zagotoviti varno potekanje prometa.

Bankine morajo biti pravilno oblikovane in vzdrževane, utrjene in poravnane. Prečni naklon cestne bankine mora omogočati odtok vode z vozišča, ki je lahko med 4% in 10%. Bankina ne sme presegati višine roba vozišča in ne sme biti nižja za več kot 3 cm.

Med izvajanjem sanacije ceste je na cestišču potrebno zagotoviti jasno vidno prometno signalizacijo in opremo.

pošlji povpraševanje

 

Sanacija cest - urejanje cestnih bankin - Loška dolina

Prečni naklon bankine je lahko med 4% in 10%.

Sanacija cest - urejanje cestnih bankin - Loška dolina

Pri urejanju uporabljamo delovni stroj Vio 50 in Unimog.

urejanje cestnih bankin - prej

Neurejena cestna bankina ne ustreza varnostnim zahtevam in predpisom.

urejanje cestnih bankin - potem

Pravilno zaključena cestna bankina.

 

 

 

 

 

Comments are closed.