Poslanstvo, Vizija, Vrednote

Poslanstvo

Osnovna naloga podjetja Gredin Markovec d.o.o. je omogočiti strankam, da prihranijo čas in energijo, ki ju ni mogoče nadomestiti brez težke mehanizacije. Zagotoviti dovolj in ob pravem času kvalitetne mineralne agregate iz kamnoloma Klance. V zimskem času, v okviru zimske službe, s pluženjem cestnih površin zagotoviti nemoteno potekanje prometa.

 

Vizija

Utrjujemo položaj zanesljivega poslovnega partnerja s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav na področju oskrbe s kamnitimi agregati.

 

Vrednote

V podjetju Gredin Markovec d.o.o. gradimo dobre medsebojne odnose do zaposlenih, strank, dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Zavedamo se, da je to pravi način za uresničitev združevanja našega osnovnega poslanstva in poslovne uspešnosti. Za doseganje vrhunskih rezultatov je potrebno ustvariti izjemno vzdušje v podjetju. S sodelavci skupaj iščemo najboljše rešitve za zadovoljstvo naših strank, zato jih vzpodbujamo k ustvarjalnosti in inovativnosti. Z znanjem, sposobnostjo, delavnostjo in iznajdljivostjo dosegamo odlično fleksibilnost, ki opravičuje pričakovanja naših strank.

Comments are closed.