Skrbimo za zdravo okolje

Skrb za okolje

V našem podjetju skrbimo za čisto in zdravo okolje. Aktivnosti kamnoloma potekajo v skladu z zakonom o Rudarstvu (ZRud) in ne smejo negativno vplivati na okolico. Med miniranjem se izvajajo meritve, ki ne smejo presegati kritične meje zaradi efektov razstreljevanja. Zagotoviti je potrebno, da ne pride do potresnih učinkov, ki bi lahko vplivali na urbano okolico. Nagibamo se k omilitvenim in različnim vrstam sanacijskih ukrepov, da bi zmanjšali vpliv posledic na naravo. Dolgoročni ukrep je sanacijski načrt popolne obnove, ki zagotavlja ponovno vzpostavitev celotne združbe rastlin in živali.

Pri nakladanju mineralnih agregatov uporabljamo avtomatični sistem za dinamično tehtanje, kar zagotavlja pravilno obtežitev tovornjakov do dopustne obremenitve. S tem zagotovimo manjšo obremenitev cestišč in znižanje hrupa med prevozom skozi naselja.

 

Comments are closed.