pesek – izbor mineralnih agregatov

Pesek oziroma mineralni agregat je zdrobljen tehnični kamen. Razlikuje se po načinu pridobivanja in se deli na frakcije.

V kamnolomu Klance pridobivamo različne vrste peska oziroma mineralnih agregatov. Uporabljajo se za potrebe zidarstva, raznih nasutij in obsipov. Mineralni agregati so razdeljeni v pet večjih skupin.

Prilagodimo se potrebam stranke, zato našo ponudbo lahko razširimo na poljubne granulacije. Z nenehno kontrolo skrbimo za kakovost. Z načinom pridobivanja zagotavljamo ponudbo zadostnih količin.

Kamnolom Klance sestavlja dolomit, ki ga imenujemo tudi tehnični kamen. Dolomit spada med kemične sedimentne kamnine, ki so nevezani materiali.

 

Glede na sestavo in namen uporabe ponujamo več vrst kamenih agregatov:


  • MALTNI PESEK

Maltni-pesek-0-4

Maltni 0-4 mm
Uporaba za zidanje, grobi ali fini omet, podlaga pod pranimi ploščami in tlakovci.


  • BETONSKI PESEK

Betonski pesek 0-5 mm

Betonski 0-5 mm
Uporablja se za zidanje, betoniranje estrihov, izravnavo betona.

Betonski pesek 0-8 mm

Betonski 0-8 mm
Uporablja se za zahtevnejše betoniranje, zidanje betonskih škarp.

Betonski pesek 0-16 mm

Betonski 0-16 mm
Uporablja se za betoniranje temeljev, betonskih plošč, betonskih škarp in robnikov.


  • TAMPONSKI PESEK

Tamponski pesek 0-8 mm

Tampon 0-8 mm
Uporablja se za pripravo posteljice in obsutje kanalizacijskih cevi.

 Tamponski pesek 0-12 mm

Tampon 0-12 mm
Uporablja se za pripravo posteljice in obsutje kanalizacijskih cevi.

Tamponski pesek 0-16 mm

Tampon 0-16 mm
Uporablja se za nasutje dvorišč.

 Tamponski pesek, beli 0-32 mm

Tampon, beli 0-32 mm
Uporablja se pri pripravi asfaltne podlage cestišč in dvorišč, nasutje makadamskih cest.

Tamponski pesek, rjavi 0-32 mm

Tampon, rjavi 0-32 mm
Uporablja se pri pripravi asfaltne podlage cestišč in dvorišč, nasutje makadamskih cest.

Tamponski pesek, ilovnat 0-32 mm

Tampon, ilovnat 0-32 mm
Uporablja se za nasutje makadamskih cest.

 Tamponski pesek, beli tampon 0-63 mm

Tampon, beli 0-63 mm
Uporablja se pri grobi pripravi podlage cestišč in dvorišč.


  • DRENAŽNI PESEK – DROBLJENEC

Drenažni pesek - drobljenec 16-32 mm

Drenažni – drobljenec 16-32 mm
Uporablja se za izdelavo drenaž.

Drenažni pesek - drobljenec 16-63 mm

Drenažni – drobljenec 16-63 mm
Uporablja se za izdelavo drenaž.

Drenažni pesek - drobljenec 32-64 mm

Drenažni – drobljenec 32-64 mm
Uporablja se za izdelavo drenaž.


  • GROBI TAMPON – GREDA

 Grobi tampon - greda 0-150 mm

Grobi tampon – greda 0-150 mm
Uporaba za grobo nasutje terena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahtevajte ponudbo!

Lahko nas pokličete ali pa nam pošljite email.

pošlji povpraševanje

Comments are closed.