Kameni agregat – način pridobivanja

Kameni agregat pridobivamo po opisanem postopku.

Pripravljalna in odkopna dela

Za pridobitev dovoljenja površinskega odkopavanja je potrebno predhodno izvesti ustrezno raziskavo, ki temelji na varstvu okolja. Kameni agregat pridobivamo tako, da s težko gradbeno mehanizacijo odstranimo zgornjo plast, ki jo imenujemo jalovina. Deponija se izdela na podlagi sanacijskega načrta, ki je izdelan s strani strokovnega nadzora.

 

Vrtanje minskih vrtin

Pri vrtanju minskih vrtin se uporablja samohodni hidravlični goseničar Atlas Copco ROC D7 z zmožnostjo vrtanja 28 m dolžine vrtin. Glede na vrsto odstrelitvenega materiala, strokovni nadzor določi globino in razpored vrtin. Izvedba mora zagotavljati gladek zdrs patrone.

 

Miniranje in razstreljevanje

Izvedba je lahko opravljena le s strani licenciranega izvajalca. To so usposobljeni strokovnjaki, ki imajo ustrezno znanje o tehniki miniranja in uporabljenih sredstvih, ter potrebnih varnostnih ukrepih. Potrebno je preprečiti nevarnosti potresnih in toplotnih učinkov, udarnega vala, potresnega učinka in razmet delcev.
Uporablja se emulzijski eksploziv, ki spada med nova gospodarska razstreliva. Detonacijska hitrost je med 5000 in 6000 m/s. Za vžig razstreliva se uporabljajo električni detonatorji, ki se jih sproži s sklenitvijo enosmernega električnega toka. Vezavo se izvede s posebnimi minerskimi kabli. Pred detonacijo se s pomočjo merilca upornosti preveri celotno mrežo aktiviranja.

 

Delo s hidravličnim kladivom – pikiranje

Po končanem miniranju razbijemo večje skalovje. Hidravlično kladivo oziroma pikamer priključimo na bager goseničar Caterpillar 320CLN. Uporaben je tudi za rušenje zgradb, sekanje betona in asfalta.

 

Drobljenje z mobilnim drobilcem

Uporabljamo mobilni drobilec Rockster Recycler R900, ki je primeren za drobljenje naravnega kamna v kamnolomu in predelavo gradbenih odpadkov. Omogoča doseganje izvrstne učinkovitosti in kvalitete končnega produkta.

mobilni drobilec

Sejanje

Drobljeni material presejemo na različne frakcije, tako da se prilagodimo zahtevam kupca. Vsipni bunker napolnimo z nepresejanim materialom, ki se preko vibracijskega dozatorja enakomerno dozira na sejalne rešetke. Ločeni material se preko transportnih trakov zbira na kupih. Končni produkt je kameni agregat različnih frakcij.

kameni agregat

Comments are closed.