Kamnolom Klance

Prilagodimo se vašim potrebam!

Pridobivanje kamenih agregatov.

Kakovost in svetovanje!

Strojni izkopi - urejanje okolice

Gradimo dobre izkušnje!

Pluženje snega - zimska služba

Imejte očiščene dovoze in parkirišča!